Terug naar productoverzicht Nabestaandenlijn verstrekt niet altijd juiste informatie mbt digitalisering

Op het werkgroepoverleg van softwareontwikkelaars en Belastingdienst van 20 augustus jl. is onder andere gesproken over de informatie die de speciale nabestaandenlijn verstrekt over de aanstaande digitalisering van de aangifte erfbelasting.
Zo werd aan een onzer klanten door de nabestaandenlijn in eerste instantie gemeld dat de aangifte erfbelasting nu al niet meer op papier kan en alleen notarissen nog wel op papier de aangifte erfbelasting zouden mogen indienen.
Ook kwam ter sprake dat als gevolg van onjuiste informatie van de nabestaandenlijn onjuiste informatie op het forum van RB zou zijn geplaatst door leden van het RB.

Wat is waar?
De aangifte erfbelasting 2017, 2018 mag vormvrij op papier worden ingediend. Ook de aangifte erfbelasting 2019 mag door intermediairs (belastingadviseurs, notarissen, ...) op papier worden ingediend; maar tot 1 maart 2019. Vanaf dat moment gaat de Digipoort open voor de digitale aangifte erfbelasting 2019 in XBRL-formaat en zal de intermediair de aangifte digitaal moeten aanleveren met aangiftesoftware.
Een particulier kan aangifte doen via het biljet of via de website van de Belastingdienst.

Voor de schenkbelasting is voor de intermediair het papieren tijdperk praktisch voorbij. Vanaf 1 augustus 2018 is de verplichting om aangiften schenkbelasting 2018 digitaal in XBRL-formaat in te sturen. Reed Business voldoet met de nieuwste versie van SchWin2018 aan die eis.
De eerste digitale aangifte schenkbelasting 2018 is icm met ECM inmiddels daadwerkelijk ingediend.

Aandachtspunt bij schenkingen 2017 en later is de vernieuwde berekeningswijze van de Belastingdienst bij meerdere schenkingen binnen één jaar. Om zo snel mogelijk een voorlopige aanslag (VA) op te leggen, wordt elke aangifte in eerste instantie afgedaan zonder rekening te houden met een evt. eerdere schenking(en). Dat leidt tot het bij elke VA toekennen van minimaal de algemene vrijstelling (bij ouder-kind-schenking de algemene kindvrijstelling). Pas begin 2019 komen de definitieve aanslagen (DA's), waarop in zo'n geval dus ALTIJD zal moeten worden bijbetaald. Geluk bij een ongeluk: voor de schenkbelasting bestaat geen belastingrente...
Nog vervelender is echter dat ook één schenking al kan leiden tot meerdere VA's. Als één schenking bestaat uit bijvoorbeeld geld én aandelen, dan wordt het schenkingsdeel van geld als een losse schenking gezien en het schenkingsdeel van de aandelen ook. Dat is ook terug te zien aan het nieuwe papieren aangiftebiljet schenkbelasting 2018 (te downloaden vanaf de site van de Belastingdienst). Zodra bijv. subvraag 3a (schenking in geld) is ingevuld, staat er als instructie: Ga verder met vraag 4.
Gevolg: twee VA's in 2018 en begin 2019 twee DA's met bijbetaling (waar men vroeger maar één aanslag kreeg).

Terug naar productoverzicht

Klantenservice en technische ondersteuning

Vragen over bestellingen
Contact de Technische helpdesk