Terug naar productoverzicht Extra lange boekjaren Vpb 2015 vereisen soms tijdelijk aanpassen boekjaar

Tijdens het halfjaarlijkse overleg tussen software-ontwikkelaars en Belastingdienst van half oktober is ons uitleg gegeven over de problematiek met lange boekjaren binnen de VPB:

Tot aangiftejaar 2014 gebruikte de Belastingdienst in de eigen systemen voor het vermelden van het boekjaar Vpb als startdatum altijd de eerste dag van de eerste maand en als einddatum de laatste dag van de laatste maand. Vanaf 2015 kunnen boekjaren op de dag nauwkeurig worden verzonden, wat in onze software dan ook gebeurt.

Het ontvangstsysteem van de Belastingdienst gebruikt voor de aangiften 2015 echter nog een controle die het boekjaar terugzet naar eerste en laatste dagen van de maand, zodat een ingezonden lang boekjaar 11-01-2015 tot 31-12-2016 wordt geïnterpreteerd als 01-01-2015 tot 31-12-2016. Dit is echter een ongeldig boekjaar (maximaal toegestaan is 24 maanden min 1 dag, de melding is nogal cryptisch maximaal 23 maanden) en de aangifte kan niet worden ingezonden.

De controle zou door de Belastingdienst vrij eenvoudig kunnen worden afgezet, maar er is gebleken dat dan de achterliggende systemen ook problemen geven, die niet goed kunnen worden opgelost.

De Belastingdienst verzoekt dan ook om voor aangiften 2015/2016 met zeer lange boekjaren (d.w.z. bij een storing als boven omschreven) het boekjaar te gebruiken zoals staat vermeld op de brief: Uitnodiging tot het doen van aangifte. Dit is het boekjaar zoals dat bekend is in de achterliggende systemen van de Belastingdienst.

Voor aangiften over boekjaren die beginnen in 2016 geldt dit probleem niet meer.


Terug naar productoverzicht

Klantenservice en technische ondersteuning

Vragen over bestellingen
Contact de Technische helpdesk