Terug naar productoverzicht Schenk- en erfbelasting - stand van zaken : geen belastingrente erfbelasting 2017

Laatst ge-update op 30 november
Eerdere updates van  24 november, 7 november, 5 september, 18 mei

Vrijdag 17 maart 2017 is er overleg geweest tussen Belastingdienst en software-ontwikkelaars (SWO's) aangifte schenk- en erfbelasting, waaronder Estateplanningexpert, UNIT4, AFAS, Tecknow, Kluwer en Reed Business (Nextens). Onderwerp was de verdere digitalisering en mede daardoor de inperking van het papieren traject.

De Belastingdienst stelde in eerste instantie voor om voor het aangiftejaar 2017 al geen papieren aangiftebiljeten schenkbelasting te accepteren via commerciële software. En vanaf aangiftejaar 2018 te stoppen met het papieren aangiftebiljet erfbelasting.
Op dit moment zijn al bijna 500 aangiftebiljetten schenkbelasting over 2017 teruggestuurd aan de inzenders omdat ze niet voldoen aan de vormvereiste voor het (nog niet vrijgegeven/gepubliceerde) aangiftebiljet schenkbelasting. De SWO's beschikken inmiddels wel over een eerste 'definitieve' versie, maar eind maart zou een nieuwe definitieve versie komen.

In overleg is besloten dat de SWO's zsm over 2017 een papieren variant - gelijkend op de nieuwe definitieve versie - ontwikkelen met daarop extra vermeld de software-ontwikkelaar en dat die door de Belastingdienst zal worden geaccepteerd. Daarnaast zullen zij de digitale variant ontwikkelen en 3e/4e kwartaal gereed hebben. Zodat de schenkingsaangiften 2018 via  commerciële software uitsluitend digitaal zullen worden ingeleverd.
Voor de erfbelasting wordt nu eerst nog een werkgroep geformeerd om voor 2018/2019 dezelfde exercitie mogelijk te maken: in 2018 zowel nieuwe papieren variant ontwikkelen en daarnaast de digitale variant. Voor aangifte 2019 zal vanuit de commerciële software dan uitsluitend digitaal de aangifte erfbelasting kunnen worden ingediend. Het is voor de erfbelasting nog wel mogelijk om voor 2017 en mogelijk 2018 nog vormvrij de aangifte in te dienen.

Voor Nextens Desktop Successie en Schenking Programma 2017 betekent het dat de module aangifte schenkbelasting naar verwachting april 2017 zal uitkomen met daarin de mogelijkheid het aangiftebiljet te printen volgens de vormvereisten die de Belastingdienst de SWO's oplegt. Eind 3e kwartaal zal dan een update komen om de digitale variant te ondersteunen. Als inzender heeft u daar wel PKI-overheid services servercertificaten voor nodig.
N.B. Het biljet 2017 is - zoals het er nu uitziet - behoorlijk gewijzigd t.o.v. het biljet 2016.

Update 4 april 2017

Inmiddels is de derde release gepubliceerd. Daarin is aangegeven dat het nieuwe aangiftebiljet schenkbelasting nog even op zich laat wachten. Ook een eerste versie van een toelichting ontbreekt nog. Het verschijnen van de module schenkbelasting laat daarmee nog even op zich wachten.  

Update 20 april 2017

De Belastingdienst geeft zelf aan op hun site dat het nieuwe aangiftebiljet schenkbelasting pas vanaf mei 2017 beschikbaar zal komen. Daarmee schuift ook de publicatie van de module aangifte schenkbelasting op. De modules aangifte erfbelasting en testamentvergelijking zullen wél eind april als download beschikbaar komen.

Update 22 april 2017
Staatssecretaris Wiebes heeft op vrijdag 21 april aan de Tweede Kamer de toezegging gedaan dat 9 mei het aangiftebiljet schenkbelasting zal worden gepubliceerd. Lees meer ...

De verwachting is dan ook dat rond 16 mei de module schenkbelasting zal verschijnen, dwz te downloaden zal zijn.

Update 18 mei 2017
Alle modules van het Successie en Schenking Programma 2017 zijn nu te downloaden.

Update 5 september 2017
Inmiddels is het tweede overleg tussen SWO's en Belastingdienst achter de rug. De nieuwe systemen van de Belastingdienst om de aanslagen te berekenen komen langzaam in bedrijf. De eerste voorlopige aanslagen erfbelasting zijn opgelegd. Het opleggen van aanslagen schenkbelasting is nog niet mogelijk.

De optie om in SchWin een aangifte schenkbelasting digitaal in te sturen is ingebouwd. Voordat we dat aan u uitleveren willen we nog een test draaien met de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft aangegeven daar op z'n vroegst in week 36 mee te kunnen starten.

Update 7 november 2017
Op dit moment ligt de ontwikkeling bij de Belastingdienst stil. Het is zeer de vraag of aangiften schenkbelasting 2017 in 2017 digitaal kunnen worden ingestuurd.

Update 24 november 2017: geen digitale aangifte schenkbelasting 2017
Inmiddels is bekend dat de Belastingdienst digitale aangiften schenkbelasting in XBRL voor aangiftejaar 2017 NIET goed kan verwerken. Men richt nu de inspanningen op het jaar 2018.

Dat betekent o.a. dat van SchWin2017 GEEN update zal verschijnen tbv het digitaal insturen van een aangifte schenkbelasting 2017. En ook dat u met SchWin2018 in ieder geval tot 1 mei 2018 een papieren aangifte schenkbelasting over 2018 mag insturen.

Update 30 november: geen belastingrente te betalen over aangifte erfbelasting 2017
Was op de intermediairdag te Noordwijkerhout (21 november) nog het standpunt dat men - ondanks eigen falen - vasthield aan het heffen van belastingrente bij de aanslagen erfbelasting 2017. Inmiddels is bekend geworden dat voor aanslagen erfbelasting 2017 geen belastingrente zal hoeven te worden betaald. "De regeling geldt zolang als nodig is. Al in rekening gebrachte belastingrente over aangiften zal door de Belastingdienst worden teruggegeven." Zo meldde de staatssecretaris in de 20ste halfjaarsrapportage Belastingdienst, die woensdag 29 november werd gepubliceerd.
Daarin staat ook beschreven dat men verwacht dat eind 2019 het nieuwe systeem voor de aanslagen erfbelasting gereed zal zijn, en pas in 2021 het nieuwe systeem voor de schenkbelasting volledig operationeel zal zijn. Wel kunnen deelsystemen al eerder worden opgeleverd.


Terug naar productoverzicht

Klantenservice en technische ondersteuning

Vragen over bestellingen
Contact de Technische helpdesk