Terug naar productoverzicht Adobes beveiliging hindert printen PDF-biljetten

Niet ingevulde PDF-biljetten dankzij Adobe 9.3

Sinds enkele dagen komen er mails binnen van klanten die plotseling geen gegevens meer zien op een te printen aangiftebiljet PDF. Deze biljetten zijn nog nodig voor M-biljetten en C-biljetten van ondernemers. Ze kunnen ook nog gebruikt worden voor F-biljetten.

BasWin gebruikt een handige mogelijkheid van Adobe om de door de Belastingdienst ter beschikking gestelde PDF-biljetten in te vullen met aangiftegevens. Een Fdf-bestand wordt gevuld en Adobe wordt opgestart. Daar zijn drie varianten voor beschikbaar: Automatisch, semi-automatisch en handmatig. 

De nieuwe versie 9.3 van Adobe Reader die sinds kort volop wordt geïnstalleerd blijkt om veiligheidsredenen standaard te worden uitgeleverd met een hoge beveiligingsgraad, die gebruikers de mogelijkheid biedt om PDF’s die op het internet worden aangetroffen pas na toestemming te openen. Bij het starten van invulbare PDF-biljetten zoals BasWin dat al jaren doet komt de toestemmingsvraag niet voorbij (of zeer moeizaam in de handmatige variant) en de PDF-biljetten worden zonder waarschuwing maar ook zonder gegevens afgedrukt. U dient de beveiligingsgraad van Adobe aan te passen om weer correct te kunnen afdrukken.

Start Adobe 9.3 vanuit het startmenu van uw PC.
Ga naar Bewerken
Ga naar Voorkeuren

Ga naar Beveiliging (uitgebreid)

Er zijn nu twee opties

1. Haal het vinkje weg bij Uitgebreide beveiliging en sluit Adobe af (dit betekent natuurlijk wel dat u geen gebruik maakt van deze beveiliging)

Of

2 Klik op Pad naar map toevoegen en voeg het pad naar de PDF-map van BasWin toe (dit pad is te zien in BasWin onder Instellingen/Opslaggebieden wijzigen bij Opslaggebied Pdf-/Fdf-bestanden. Doe dit voor alle jaargangen van BasWin en alle versies die u gebruikt!


Voor meer info van Adobe zelf, zie:

http://help.adobe.com/en_US/Acrobat/9.0/Standard/WS981E9B4B-F8E4-4511-ADE4-2D7380472979.html 

onder Inserting data into PDFs and forms


Terug naar productoverzicht

Klantenservice en technische ondersteuning

Vragen over bestellingen
Contact de Technische helpdesk