Terug naar productoverzicht Update: Massaal automatisch uitbreiden SBA 2019 in CAS

De Belastingdienst is begin augustus 2018 weer begonnen met Massaal Automatisch Uitbreiden van de bestaande machtigingen: het MAU-en.

Dit blijkt in de praktijk niet altijd even goed te gaan:

Onze TSD heeft meerdere mails van klanten ontvangen over het automatisch verlengen van de SBA 2019 in CAS. Bij een deel van de SBA's gaat het goed, bij machtigingsreden staat "Deze machtigingsregistratie is opgevoerd in het kader van Massaal Automatisch Uitbreiden."
Maar voor een ander deel van de SBA's gaat het niet goed. De status komt op afgekeurd te staan en bij machtigingsreden staat: "Niet verifieerbaar (geen of onvolledig adres vertegenwoordigde gevonden)."

Wij hebben dit doorgestuurd naar de Belastingdienst:

Het "Geen of onvolledig adres vertegenwoordigde" probleem bij het MAU-en van de SBA's is weer terug van weggeweest. In 2014 trad deze fout ook op.
Toen werd het veroorzaakt door een mismatch tussen Logius en de BRP (menen we ons te herinneren)

Reactie van de Belastingdienst:

We schatten in dat na afloop van de MAU2019 (begin september) dit is rechtgetrokken, omdat eerder afgekeurde posten opnieuw (compleet) worden verwerkt. Tussentijds (in de MAU) statussen ophalen geeft dan een onlogisch beeld.

Ons advies: wacht de maand augustus af en kijk half september naar de statussen.


Update 29 augustus 2018 11.00 uur

De Belastingdienst meldde ons het volgende:

Logius gaf als antwoord:
"Vanaf 1 augustus t/m de eerste week van september worden de machtigingen die voor serviceberichten 2018 (IH, VpB, OB) waren afgegeven, automatisch uitgebreid voor 2019.
Voor elke van deze machtigingen wordt de persoon/partij die de machtiging heeft afgegeven door de belastingdienst per brief geïnformeerd. Gezien de grote aantallen worden de brieven verspreid gedrukt en verstuurd.
 
Voor een aantal uitgebreide machtigingen is het niet gelukt de adresgegevens af te stemmen met de belastingdienst. Hier zijn dus ook geen brieven voor verstuurd. De berichten komen daardoor op afgekeurd te staan. Deze zijn bij ons in beeld en zullen tussen vandaag en zondag 2 september opnieuw worden verwerkt. Als dit is gedaan zal vervolgens ook een brief worden verstuurd naar de persoon/partij die de machtiging heeft afgegeven."
 
Met vriendelijke groet,

Belastingdienst
Servicedesk Team Ondersteuning Softwareontwikkelaars

Terug naar productoverzicht

Klantenservice en technische ondersteuning

Vragen over bestellingen
Contact de Technische helpdesk